Врятована Троя. Обґрунтовані фантазії

10.04.2016 0 Редакция Steelgrey

«Споконвіку було Слово»
Біблія 

Добре відомо, що в оповідках Зенона Ахіллес ніколи не наздожене черепаху.

Еней рятує старця

Еней рятує старця. Лувр. Франція

Та, апорії Зенона втрачають свою парадоксальність, якщо від логіки мислення людини ми звернемося до онтології відображення Світу людиною. Такий перехід дає можливість усунути протиріччя, закладені в них.

Існує енергетичний Універсум, незбагненний для нас. У ньому відсутні простір і час у відомих нам визначеннях. Універсум є фрактальною сутністю спонтанних порядків різних форм енергії. Кожна його умовна «частина» є суттю всього Універсуму, а Універсум є суттю «частини».

Спонтанні порядки формуються, як резонанси частот форм енергії, визначені логікою Універсуму. Такою логікою є «Слово». Це «Слово» визначає фундаментальну константу (константи) навколо якої (яких) втілюється логіка і відбувається формування спонтанних порядків (створюється Всесвіт). Наприклад: гравітаційна постійна і настанова-логіка, що всі матеріальні об’єкти притягуються.

СловаЦілком очевидно і природно, що таких логік, констант, резонансів, видів спонтанних порядків може бути незліченна кількість. Тобто, Всесвіт наших матеріальних спонтанних порядків є одним з незліченної кількості сукупностей Всесвітів інших логік, констант, резонансів і спонтанних порядків (не обов’язково таких, які ми визначаємо як матеріальні). Ці Всесвіти по природі Універсуму залишаються нерозривними, взаємопов’язаними і перебувають у постійній кореляції, хоча ми їх і «не спостерігаємо». Можливо, однією з таких кореляцій і є наша свідомість, а також явища, які ми визначаємо як метафізичні. Просто ми визначилися в рамках «свого Слова», тому й можемо відобразити (пізнати) тільки доступні нам резонанси, що формують спонтанні порядки нашого Всесвіту. Так само, і наші прилади суть доступні нам резонанси можуть виявити лише такі ж резонанси, не дивлячись на те, що ми постійно перебуваємо також в «просторі» спонтанних порядків інших форм енергії Універсуму.

Але, повернемося в «наш» світ. «Слово» визначило константу (константи), вони визначили логіку, логіка задала спосіб існування форм енергії як матеріальних спонтанних порядків. Еволюція спонтанних порядків привела до появи людини.

Людина відображає навколишній світ у вигляді епізодів! Таку можливість їй забезпечує пам’ять – архіватор епізодів.

КосмосЦя обставина призводить до виникнення простору і часу в звичному для нас вигляді та розумінні. Поява епізодів створює поняття «раніше» і «пізніше». Так з’являється уявлення про час. Кожен епізод відрізняється від попереднього. Так з’являється уявлення про простір і ми отримуємо можливість ввести систему координат, що принципово не можливо в Універсумі. В абсолютно темному ізольованому приміщенні, коли інформаційний потік, що приймається нами, припиняється, епізоди, що формуються, стають не просто однаковими, а тотожними. В таких умовах простір і час умовно зникають, що говорить про їх штучну, модельну природу.

Можна припустити, що частота, з якою людина формує епізоди, визначається фундаментальною константою (константами). Власне, людина як сукупність спонтанних порядків матерії у всій своїй поведінці прямо або побічно теж визначена «Словом» через похідні константи і логіку.

Якщо онтологія відображення людиною Універсуму у Всесвіт саме така, то в апоріях Зенона парадоксів немає.

Стріла зеннонаУ кожному епізоді, формованому людиною, «стріла Зенона» буде знаходитися в певному фіксованому місці цього епізоду. У наступному епізоді вона буде фіксована також, але вже в іншому положенні. Ілюзію, поняття рух створює сукупність епізодів.

Достоменно так само відбувається й з Ахіллесом. У різних епізодах відстань між ним і черепахою буде різною. Настане епізод, коли Ахіллес зрівняється з черепахою, а в наступних епізодах він її випередить.

черепаха зеннонаЛогіка, за якою формуються епізоди відображення, є фундаментальною, вона визначається «Словом», а логіка апорії, це логіка простору і часу, які є похідними від логіки епізодів. Простір і час це логіка моделі людини, логіка інтерпретації відображення, але не логіка самого відображення.

При такому розумінні, твердження, що Ахіллес «завжди буде повинен буде пройти половину шляху», виявляється невірним. Логіка побудови епізодів (логіка «Слова») спростовує логіку простору (логіка моделі людини).

Місце Ахіллеса в наступному епізоді завжди визначається відповідно до логіки динаміки спонтанних порядків Світу, а не відповідно до логіки людської моделі Світу, нехай для людей навіть очевидною і продуктивною. У наступному епізоді відображення Ахіллес буде не в точці, пов’язаною з відстанню до черепахи ( «половина шляху»), а в точці, визначеній незліченною сукупністю спонтанних порядків. Наприклад, він може наступити п’ятою на отруйний шип, і для нього й черепахи все закінчиться інакше, ніж передбачалось усіма досі. Можливо, що тоді по-іншому склалася б і доля Трої? До речі, не виключено, що в одній з версій розвитку нашого Всесвіту так і трапилося. Універсум континуальний, тож, таким є і його відображення у Всесвіт, а континуум – невичерпний.

ритми

Ритми — перше відображення Універсуму

Будь-яке відображення Універсуму є унікальним, як і сам Універсум.

Наша інтерпретація відображення, а в подальшому і його модель, є лише більш-менш успішним помилкою.

Тому і цей матеріал є лише черговою інтерпретацією нашого відображення, новою моделлю, якій притаманні всі вади будь-якого омани.

Сенс є лише в нашій присутності в відображенні, а не в його інтерпретації. Виняток становлять тільки інтерпретації-моделі з позитивними мотиваціями. Адже для чогось в логіці «Слова» передбачена наша можливість «бути собою».

хмарка слів

P.S.

Виникає питання: «Як визначити позитивні мотивації?»

У найзагальнішому випадку – це такі нав’язані порядки моделей людини, які не суперечать спонтанним порядкам логіки «Слова»: щоб меблі, створені людиною, не знищили ліс. В ідеалі нав’язані порядки моделі Світу повинні бути доповненням спонтанних порядків Світу, їх продовженням.

ткачВалентин Ткач, Чернівці

10.04.16


Поделиться статьей:

Подписаться на новости:
В тему: