ПРО ІНДЕКС ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (ЗАКІНЧЕННЯ)

30.04.2020 0 Редакция Steelgrey

Заключна стаття мініциклу присвячена проблемам суспільного розвитку вже не одинадцяти країн пострадянської Європи, як попередня, а 55 держав «глобальної Європи», або сучасного «Європейського світу» (надалі в тексті вживатиму ці дві назви без лапок). Остання чи останній охоплює 48 суверенних держав, які в територіальному сенсі повністю належать до «фізико-географічної» Європи, три держави Південного Кавказу, євразійські Туреччину, Росію й Казахстан і шість, так би мовити, цивілізаційно споріднених із «Європою цінностей» розвинутих країн інших частин світу: Канаду, США, Австралію, Нову Зеландію, Ізраїль і Кіпр [Чернецький, 2017 (2)]. Ситуацію знову схарактеризовано в динаміці – за період 2014–2019 років – і висловлено пропозиції щодо змін, які потрібно здійснити в Україні протягом почасти вже, сказати б, гостро-коронавірусного та, головно, післякоронавірусного періодів.

Юрій ЧернецькийЮрій ЧЕРНЕЦЬКИЙ (Житомир — наразі Харків),
доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук,
магістр політичної економії, професор ЖЕГІ Університету «Україна» —
спеціально для журналу NEWSSKY.COM.UA

 

 

 

Фукідід

Батьком академічної царини «міжнародні відносини» вважається давньогрецький історик Фукідід (близько 460 – близько 396 до н. е.).

 

Підсумки в попередній статті підбив таким чином: «Індекс демократії (ІД) та валовий національний доход (або валовий внутрішній продукт), підрахований за паритетом купівельної спроможності, і, відповідно, НІЕП є узагальнювальними – з точки зору людства як глобальної спільноти – показниками розвитку суспільства, результативності й ефективності державного управління і соціального комфорту громадян у політичній та економічній сферах. Також у кількох випадках, зокрема, у випадку Росії та інших пострадянських “демотичних автократій” [Jahn, 2015: p. 11], стикаємося з дещо відмінним ставленням до обох цих показників чи принаймні одного з них через ідеологічно зумовлені ціннісні відмінності, наявні на суспільному рівні». Якщо говорити про дослідну методику, то дійшов такого висновку: враховуючи всі викладені міркування, можна припустити, що представлені, зокрема, у двох попередніх статтях «трилогії» [Чернецький, 2020 (1, 2)] шкали ІД та НІЕП зі змістової точки зору приблизно відповідають одна одній.

Король Владислав IV Ваза

Король Владислав IV Ваза: три офіційні портрети, де він одягнений і причепурений за французькою, іспанською та польською модою (чи модами?), відображають складну міжнародну політику Речі Посполитої, до якої входила й Україна, під час Тридцятилітньої війни (1618–1648).

 

У процесі досліджень 2011–2019 років мною було доведено, що корисно запровадити підсумковий показник, який забезпечить спільне відображення всіх видів політичної та економічної діяльності в масштабах суспільства. Назвав цей узагальнювальний показник таким чином: індекс політико-економічних досягнень (ІПЕД). Він відображає згадані результати під кутом зору міжнародної або порівняльної політичної економії. Цей індекс для певної країни обчислюється, знову-таки на шкалі від 0 до 10, як середнє арифметичне двох показників, охарактеризованих раніше: індексу демократії (ІД) і національного індексу економічної продуктивності (НІЕП). Показники НІЕП та ІПЕД мною підраховуються і рейтинги складаються для 160 держав світу [Chernetskiy, 2018]. У минулому році, зосередившись на концептуальному опрацюванні поняття глобальної Європи, обчислив цю систему рейтингових показників для 50 суверенних держав (і 20 виокремлених мною первинних політико-економічних регіонів) сучасного Європейського світу [Chernetskiy, 2019].

До своїх рейтингів включаю не 55, а 50 держав глобальної Європи. Це зумовлено тим, що ІД не обчислюється для п’яти європейських «мікродержав» із найменшою чисельністю населення: Андорри, Монако, Ліхтенштейну, Сан-Марино та Ватикану. Родзинкою статті є таблиця, що містить рейтинги країн глобальної Європи 2014 і 2018 років за ІД, НІЕП та ІПЕД. Вона охоплює всі 50 суверенних держав Європейського світу, населення яких у 2018 році складало близько 0,4 млн. осіб (Ісландія) і більше.

 

РЕЙТИНГ 50 СУВЕРЕННИХ ДЕРЖАВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ЗА ІНДЕКСОМ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ (ІПЕД) 2018 РОКУ

(для країн із населенням 0,4 млн. осіб і більше; після індексу демократії,  національного індексу економічної продуктивності та індексу політико-економічних досягнень 2014 р. і після ІД та НІЕП 2018 р. в дужках зазначені місця держав у рейтингах за цими показниками, після ІД, НІЕП та ІПЕД 2018 р. – відомості про зміну величин цих індексів у період 2014–2018 рр.)

 

 

 

ДЕРЖАВИ

 

Індекс демократії

Національний індекс економічної продуктивності ІНДЕКС ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ
2014 2018 2014 2018 2014 2018
1. Норвегія 9,93 (01) 9,87 (01; –0,06) 6,71 (01) 6,39 (03; –0,32) 8,32 (01) 8,13 (–0,19)
2. Люксембург 8,88 (11) 8,81 (12; –0,07) 6,56 (02) 6,75 (01; +0,19) 7,72 (02) 7,78 (+0,06)
3. Швейцарія 9,09 (06) 9,03 (10; –0,06) 5,92 (03) 6,43 (02; +0,51) 7,51 (03) 7,73 (+0,22)
4. Ірландія 8,72 (12) 9,15 (06; +0,43) 4,28 (13) 6,27 (04; +1,99) 6,50 (14) 7,71 (+1,21)
5. Ісландія 9,65 (03) 9,58 (02; –0,07) 4,18 (14) 5,16 (09; +0,98) 6,92 (05) 7,37 (+0,45)
6. Данія 9,11 (05) 9,22 (05; +0,11) 4,69 (08) 5,27 (07; +0,58) 6,90 (07) 7,25 (+0,35)
7. Швеція 9,73 (02) 9,39 (03; –0,34) 4,69 (08) 5,05 (11; +0,36) 7,21 (04) 7,22 (+0,01)
8. Нідерланди 8,92 (10) 8,89 (11; –0,03) 4,89 (05) 5,32 (06; +0,43) 6,91 (06) 7,11 (+0,20)
9. США 8,11 (17) 7,96 (19; –0,15) 5,59 (04) 5,96 (05; +0,45) 6,85 (08) 6,96 (+0,11)
10. Німеччина 8,64 (13) 8,68 (13; +0,04) 4,75 (06) 5,11 (10; +0,36) 6,70 (11) 6,90 (+0,20)
11. Австралія 9,01 (09) 9,09 (09; +0,08) 4,47 (10) 4,68 (13; +0,21) 6,74 (10) 6,89 (+0,15)
12. Фінляндія 9,03 (08) 9,14 (08; +0,11) 4,06 (15) 4,54 (14; +0,48) 6,55 (13) 6,84 (+0,29)
13. Канада 9,08 (07) 9,15 (06; +0,07) 4,44 (11) 4,45 (15; +0,01) 6,76 (09) 6,80 (+0,04)
14. Австрія 8,54 (14) 8,29 (15; –0,25) 4,74 (07) 5,17 (08; +0,43) 6,64 (12) 6,73 (+0,09)
15. Нова Зеландія 9,26 (04) 9,26 (04; =0,00) 3,62 (18) 3,68 (21; +0,06) 6,44 (15) 6,47 (+0,03)
16. Сполучене Королівство  

8,31 (16)

 

8,53 (14; +0,22)

 

3,95 (17)

 

4,24 (17; +0,29)

 

6,13 (17)

 

6,39 (+0,26)

17. Бельгія 7,93 (21) 7,78 (23; –0,15) 4,41 (12) 4,83 (12; +0,42) 6,17 (16) 6,31 (+0,14)
18. Франція 8,04 (19) 7,80 (21; –0,24) 4,01 (16) 4,34 (16; +0,33) 6,03 (18) 6,07 (+0,04)
19. Мальта 8,39 (15) 8,21 (16; –0,18) 2,74 (27) 3,67 (22; +0,93) 5,57 (21) 5,94 (+0,37)
20. Іспанія 8,05 (18) 8,08 (17; +0,03) 3,35 (20) 3,72 (20; +0,37) 5,70 (19) 5,90 (+0,20)
21. Італія 7,85 (22) 7,71 (24; –0,14) 3,54 (19) 3,96 (18; +0,42) 5,70 (19) 5,84 (+0,14)
22. Ізраїль 7,63 (25) 7,79 (22; +0,16) 3,33 (21) 3,73 (19; +0,40) 5,48 (22) 5,76 (+0,28)
23. Естонія 7,74 (24) 7,97 (18; +0,23) 2,75 (26) 3,27 (26; +0,52) 5,25 (26) 5,62 (+0,37)
24. Чехія 7,94 (20) 7,69 (25; –0,25) 2,87 (24) 3,51 (23; +0,64) 5,41 (23) 5,60 (+0,19)
25. Словенія 7,57 (26) 7,50 (27; –0,07)) 3,04 (22) 3,51 (23; +0,47) 5,31 (25) 5,51 (+0,20)
26. Португалія 7,79 (23) 7,84 (20; +0,05) 2,84 (25) 3,06 (29; +0,22) 5,32 (24) 5,45 (+0,13)
27. Кіпр (частина, контрольована урядом Кіпру)  

7,40 (31)

 

7,59 (26; +19)

 

2,92 (23)

 

3,29 (25; +0,37)

 

5,16 (27)

 

5,44 (+0,28)

28. Литва 7,54 (27) 7,50 (27; –0,04) 2,64 (30) 3,21 (27; +0,57) 5,09 (28) 5,36 (+0,27)
29. Словаччина 7,35 (32) 7,10 (31; –0,25) 2,74 (27) 3,09 (28; +0,35) 5,05 (30) 5,10 (+0,05)
30. Латвія 7,48 (28) 7,38 (29; –0,10) 2,34 (33) 2,79 (32; +0,45) 4,91 (32) 5,09 (+0,18)
31. Греція 7,45 (30) 7,29 (30; –0,16) 2,71 (29) 2,78 (33; +0,07) 5,09 (29) 5,04 (–0,05)
32. Польща 7,47 (29) 6,67 (33; –0,80) 2,44 (31) 2,81 (30; +0,37) 4,96 (31) 4,74 (–0,22)
33. Угорщина 6,90 (34) 6,63 (34; –0,27) 2,40 (32) 2,80 (31; +0,40) 4,65 (33) 4,72 (+0,07)
34. Болгарія 6,73 (35) 7,03 (32; +0,30) 1,68 (41) 2,09 (39; +0,41) 4,21 (36) 4,56 (+0,35)
34. Хорватія 6,93 (33) 6,57 (35; –0,36) 2,09 (36) 2,54 (36; +0,45) 4,51 (34) 4,56 (+0,05)
36. Румунія 6,68 (37) 6,38 (37; –0,30) 2,00 (37) 2,57 (35; +0,57) 4,34 (35) 4,48 (+0,14)
37. Сербія 6,71 (36) 6,41 (36; –0,30) 1,30 (44) 1,54 (43; +0,24) 4,00 (37) 3,98 (–0,02)
38. Чорногорія 5,94 (40) 5,74 (41; –0,20) 1,53 (42) 1,95 (40; +0,42) 3,74 (39) 3,85 (+0,11)
39. Північна Македонія  

6,25 (39)

 

5,87 (39; –0,38)

 

1,32 (43)

 

1,47 (44; +0,15)

 

3,79 (38)

 

3,67 (–0,12)

40. Албанія 5,67 (42) 5,98 (38; +0,31) 1,10 (45) 1,25 (46; +0,15) 3,39 (42) 3,62 (+0,23)
41. Туреччина 5,12 (44) 4,37 (46; –0,75) 1,96 (38) 2,58 (34; +0,62) 3,54 (40) 3,48 (–0,06)
42. Грузія (без Абхазії та Південної Осетії)  

5,82 (41)

 

5,50 (43; –0,32)

 

0,91 (47)

 

1,08 (47; +0,17)

 

3,37 (43)

 

3,29 (–0,08)

43. Молдова (Республіка, без Придністров’я)  

6,32 (38)

 

5,85 (40; –0,47)

 

0,55 (50)

 

0,71 (50; +0,16)

 

3,44 (41)

 

3,28 (–0,16)

44. Україна 5,42 (43) 5,69 (42; +0,27) 0,86 (48) 0,84 (49; –0,02) 3,14 (44) 3,27 (+0,13)
45. Боснія і Герцеговина  

4,78 (45)

 

4,98 (44; +0,20)

 

1,06 (46)

 

1,37 (45; +0,31)

 

2,92 (45)

 

3,18 (+0,26)

46. Вірменія 4,13 (46) 4,79 (45; +0,66) 0,85 (49) 0,98 (48; +0,13) 2,49 (49) 2,89 (+0,40)
47. Росія 3,39 (48) 2,94 (48; –0,45) 2,22 (34) 2,48 (37; +0,26) 2,81 (46) 2,71 (–0,10)
48. Казахстан 3,17 (49) 2,94 (48; –0,23) 2,17 (35) 2,29 (38; +0,12) 2,67 (48) 2,62 (–0,05)
49. Білорусь 3,69 (47) 3,13 (47; –0,56) 1,76 (39) 1,80 (41; +0,04) 2,73 (47) 2,47 (–0,26)
50. Азербайджан 2,83 (50) 2,65 (50; –0,18) 1,69 (40) 1,60 (42; –0,09) 2,26 (50) 2,13 (–0,13)

Джерела даних для підрахунку НІЕП та ІПЕД: публікації Economist Intelligence Unit (індекс демократії), World Bank (чисельність населення та ВНД (ПКС) на душу населення) і сайту INFLATION.eu: WORLDWIDE INFLATION DATA (динаміка інфляції в США).

У рейтингах за індексом політико-економічних досягнень виокремлюю чотири групи держав: з величинами ІПЕД 5,51–10,00 (потенційно), 4,01–5,50, 3,01–4,00, 3,00 і менше відповідно. Розподіл країн глобальної Європи за групами у 2018 році відображено нижче (у дужках наведено їх чисельність у базовому 2014 році):

 

 1. Суспільства з найвищим рівнем політико-економічних досягнень – 25 (21)
 2. Суспільства з високим рівнем політико-економічних досягнень – 11 (15)
 3. Суспільства із задовільним рівнем політико-економічних досягнень – 9 (8)
 4. Суспільства з низьким рівнем політико-економічних досягнень – 5 (6)

 

Одним із батьків політичної економії є великий Жан-Жак Руссо (1712–1778); таким він постає на портреті (1753), який створив визначний французький художник Моріс Кантен де Латур.

 

У період 2014–2018 років до групи суспільств із найвищим рівнем політико-економічних досягнень з попередньої піднялися чотири (!) країни: Ізраїль, Естонія, Чехія та Словенія. Тепер ця найпочесніша група охоплює рівно половину держав, включених до мого «глобально-європейського» рейтингу.

У всіх цих чотирьох випадках прорив було здійснено вирішальною мірою за рахунок переконливих успіхів у царині економічного зростання. А ось що стосується вдосконалення демократії, ситуація, сказати б, попарно різнилася. У політичній царині також досить вагоме прирощення продемонстрували Ізраїль та Естонія. У Чехії та Словенії значення ІД, напроти, зменшилися (у першій – досить суттєво).

Жан-Жак Руссо спеціальний трактат (1755, опублікований 1758)

Жан-Жак Руссо присвятив питанням політичної економії не лише найзнаменитіші зі своїх статей у вікопомній «Енциклопедії» (1751–1772) протягом перших років її видання, але й спеціальний трактат (1755, опублікований 1758), початкову сторінку якого бачимо на ілюстрації.

 

Так само узагальнювальний показник політичного розвитку знизився в більшості держав другої групи, де представлені виключно члени ЄС: у двох країнах Балтії – певною мірою, у трьох країнах Центрально-Східної, двох країнах Балканської Європи та Румунії – досить істотно. У Польщі взагалі спостерігалося падіння ІД, причому у 2019 році воно тривало. Виняток становила лише Болгарія, де суттєво зросли узагальнювальні показники як економічного, так і політичного розвитку; внаслідок цього вона піднялася в рейтингу за ІПЕД на два місця, зрівнявшись із Хорватією та помітно випередивши Румунію.

Що стосується третьої групи – держав із задовільним рівнем політико-економічних досягнень, то вона поповнилася Боснією і Герцеговиною, яка продемонструвала досить значний політико-економічний прогрес. Також за динамікою показника ІПЕД у кращий бік істотно відрізнялась Албанія, що в результаті піднялася із 42-го на 40 рейтингове місце. Навпаки, негативну підсумкову динаміку демонструвала Туреччина; треба думати, зниження ІПЕД тут продовжиться і навіть пришвидшиться, адже турецький індекс демократії впав із 4,37 у позаминулому до, так би мовити, порогових, передавторитарних 4,09 у минулому році.

Щодо нижньої половини третьої групи додам наступне. У 2018 році практично зрівнялися величини ІПЕД трьох держав Південно-Східної Європи, які не є членами ЄС: Грузії, Молдови та України. А у 2014 році Молдова й Грузія нашу країну за цим показником істотно випереджали. Нагадаю: що стосується економічної складової, то їхній НІЕП за період 2014–2018 років досить істотно збільшився, тоді як господарство України, переживало стагнацію та навіть спад. Але індексні втрати Грузії та Молдови в царині розвитку демократичних засад суспільного життя переважили. Між іншим, падіння ІД тут триває: у 2019 році він сягнув у Молдові 5,75, у Грузії – лише 5,42… А ситуацію в Україні покращувало те, що ІД за президента Порошенка після кризового 2014 року, коли він впав до нинішніх грузинських 5,42, надалі суттєво зріс і протягом 2015–2018 років стабільно тримався на рівні 5,69–5,70. Ще додам, що за підсумками 2019 року до третьої групи за рейтингом ІПЕД напевно ввійде та до рівня Грузії, Молдови й України ледь не впритул наблизиться Вірменія, чий ІД стрибнув угору – з 4,79 у 2018-му до 5,54 (!) у минулому році.

Таким чином, у групі держав глобальної Європи з низьким рівнем політико-економічних досягнень за підсумками минулого року залишаться лише чотири глибоко авторитарні режими на чолі з путінським. Ще додам, що Білорусь, чий ІД протягом указаного року впав із 3,13 до 2,48, у рейтингу за ІПЕД опиниться на останньому місці в Європейському світі поруч з Азербайджаном, а можливо, вже й поступатиметься йому…

уславлений трактат «Левіафан»

Проблемам держави видатний англійський філософ Томас Гоббс (1588–1679) присвятив уславлений трактат «Левіафан», написаний протягом 1642–1651 років; на ілюстрації бачимо титульний аркуш видання 1651 року.

 

Насамкінець пов’яжемо зміни ІПЕД з аналізом проблем функціонування держави, започаткованим у попередніх статтях «мінітрилогії». Відповідний індекс за змістом близький до НІЕП, що відображає, як пам’ятаємо, соціально-економічну ефективність функціонування суспільства. Подібно до НІЕП, він є узагальнювальним показником розвитку суспільного життя – у соціально-політичній сфері. Але цей новий індекс вужчий за охопленням, оскільки відбиває перебіг і підбиває підсумки функціонування саме держави. Соціально-політичний розвиток суспільства в цілому відображає ІД.

Наведемо рейтинг за індексом функціонування держави (ІФД), що охоплює 50 країн глобальної Європи, узагальнювальні показники політико-економічного розвитку яких досліджуються. У ньому держави групуються за сходинками-щаблями, які мною пронумеровано римськими цифрами; вони відповідають сходинкам-щаблям рейтингу 167 країн світу [Democracy Index 2019: p. 10–14]. Виділяю п’ять рівнів ефективності функціонування держав: найвищий (значення ІФД – від 8,21 і більше; щаблі I–V), високий (6,07–7,86; щаблі VI–XIII), середній (4,29–5,71; щаблі XIV–XXI), {мінімально} задовільний (2,07–3,97; щаблі XXII–XXXII) і незадовільний (від 2,00 і менше; щаблі XXXIII і нижче). Після назв держав у дужках зазначається їх місце за інтегральним ІД у глобально-європейському рейтингу 50 країн:

 

 1. I. Норвегія (1), Швеція (3), Канада (7) – 9,64
 2. II. Ісландія (2), Нова Зеландія (4), Данія (7), Швейцарія (10), Нідерланди (11) – 9,29

III. Фінляндія (5), Австралія (9), Люксембург (12) – 8,93

 1. IV. Німеччина (13) – 8,57
 2. V. Бельгія (24) – 8,21
 3. VI. Ірландія (6), Австрія (15), Франція (17), Португалія (18), Естонія (21), Ізраїль (22) – 7,86

VII. Сполучене Королівство (14), Мальта (20) – 7,50

……………………………………………………………………………………….

 1. IX. Іспанія (15), США (19), Словаччина (31) – 7,14
 2. X. Чехія (23), Словенія (27) – 6,79
 3. Кіпр (25), Литва (27), Болгарія (32) – 6,43

……………………………………………………………………………………….

XIII. Італія (26), Латвія (29), Угорщина (33), Польща (34), Хорватія (35) – 6,07

XIV. Румунія (36) – 5,71

 1. XV. Сербія (37), Північна Македонія (38), Албанія (40), Чорногорія (42), Вірменія (43) – 5,36

XVI. Туреччина (46) – 5,00

XVII. Греція (30) – 4,86

XVIII. Молдова (41) – 4,64

……………………………………………………………………………………….

XXIV. Грузія (44), Азербайджан (49) – 3,21

……………………………………………………………………………………….

XXVI. Боснія і Герцеговина (45) – 2,93

……………………………………………………………………………………….

XXVIII. Україна (39) – 2,71

……………………………………………………………………………………….

XXXI. Казахстан (48) – 2,14

……………………………………………………………………………………….

XXXIII. Білорусь (50) – 2,00

……………………………………………………………………………………….

XXXV. Росія (47) – 1,79

<…>

Розглядаючи наведений рейтинг, як і у випадку з таблицею, вимушено зупинюся лише на окремих моментах, а насолоду поглибленого аналізу залишаю для шановних читачів. До речі, акцентую увагу на тому, що за винятком і раніше і тепер «захмарної» Норвегії інші 29 держав чільної тридцятки глобально-європейського рейтингу за ІПЕД більшою чи меншою мірою, але всі наростили значення цього індексу (будь ласка, див. таблицю).

Серед країн із найвищим рівнем функціонування держав можна і треба насамперед по-доброму позаздрити 5-мільйонній Норвегії, 10-мільйонній Швеції та великій Канаді (вже справді і за реальною чисельністю наявного населення великій: вона там становила 38 мільйонів осіб – приблизно стільки ж, скільки в не окупованій Росією частині України!). До речі, у Канаді НІЕП 2018 року порівняно з 2014 роком практично не змінився на відміну від решти країн «старого» і «нового» Заходу (знову за винятком Норвегії), де цей показник зріс. Є сенс цій величезній за розмірами території державі придивитися до перспектив господарської кооперації з Україною, на що вже неодноразово звертав і ще звертатиму увагу її (Канади) керівництва.

Серед країн із високим рівнем функціонування держав варто передусім звернути увагу на тривожні проблеми лідера Європейського світу – США. Значення ІД свідчить, що ця країна вже не входить до числа «повних демократій», а вельми пересічний за вимірами «старого» Заходу ІФД дозволяє висунути гіпотезу стосовно того, що її ІПЕД залишається, так би мовити, пристойним за рахунок грандіозних обсягів нагромадженого капіталу та величезних запасів різноманітних природних ресурсів. Але ж без нових державно-управлінських імпульсів американській економіці загрожує занепад. Ще тривожнішою, як бачимо, є ситуація в Італії, бо тут прибічники егоїстичного, вкрай нерозумного популізму взагалі розперезалися та не зустрічають належного суспільного спротиву…

Серед країн із середнім рівнем функціонування держав у середині цього відрізка рейтингу за ІФД майже поруч опинилися вже майже авторитарна Туреччина та безсумнівно демократична, але в економічному відношенні занепала майже до вельми посереднього нинішнього турецького рівня Греція. Занепад першої в царині демократії та другої в царині функціонування держави пояснює зниження їхнього ІПЕД у 2014–2018 роках і принаймні не надає підстав для висування оптимістичних прогнозів.

У середині субрейтингу країн із мінімально (підкреслюю: мінімально!) задовільним рівнем функціонування держав опинилися пострадянські Азербайджан, Грузія та Україна, у нижній його частині – Казахстан.

Нарешті, серед країн із незадовільним рівнем функціонування держав лідирує :)(( Білорусь. Останнє ж місце Росії у глобально-європейському рейтингу за індексом функціонування держави коментувати не буду, бо путінських боюсь, а особливо їхнього вождя… та що там: вождюґана! Лише підкину в минулому столітті «дорогим росіянам» інформацію до роздумів: я стомився… Вибачте, переплутав: це не я, а хтось інший вочевидь стомився. Інакше як пояснити, що в Китаю (ІД минулого року – 2,26), ще більш авторитарного, ніж Росія (ІД – 3,11), індекс функціонування держави (4,29) був у 2,4 разу вищим за російський (ІФД – 1,79)? Та що там Китай?! Навіть у Північній Кореї, яка займала останнє, 167-ме, місце у світовому рейтингу (ІД минулого року – 1,08), ІФД складав 2,50, тобто перевищував значення російського в 1,4 разу.

Але повернімося до наших, вітчизняних баранів дуже привабливих типів «безсоромний популіст», «волчяра (sic!) олігарх» і «мертвий Ра». Ну, перші – звичайнісінькі шістки, останні – нехай назавжди залишаються в милому їх серцям північному Стародавньому Єгипті. Що стосується посередніх, їм визначив належний маршрут у назві статті 2017 року [Чернецький, 2017 (1)]: геть олігархію! Оскільки наша соціальна практика переконливо свідчить: в іманентно досить демократичному суспільстві співіснування критично неефективної держави із семиолігархщиною призводить до фіксації так само критично низького рівня економічної продуктивності та народного життя. Саме життя широких мас, на відміну від купки трошки зажерливих олігархів та купи їхніх трошки зажерливих підпанків, зокрема трошки корумпованих державних службовців. У подальших статтях вже інших циклів розбиратимемося, як цю ситуацію змінювати, щоб народний загал отримав змогу від щирого серця казати:

– Слава Україні!

 

Джерела

Чернецький Ю. Черговий етап Революції Гідності — геть олігархію! // NEWSSKY.COM.UA: [Інтернет-журнал]. — 2017 (1). — 27 лютого.

Чернецький Ю. Політична економія Європейського світу: п’ятдесят держав глобальної Європи // NEWSSKY.COM.UA: [Інтернет-журнал]. – 2017 (2). – 18 квітня. – Режим доступу.

Чернецький Ю. Про індекс демократії України та інших держав пострадянської Європи // NEWSSKY.COM.UA: [Інтернет-журнал]. – 2020 (1). – 19 квітня. – Режим доступу.

Чернецький Ю. Про національний індекс економічної продуктивності України та інших держав пострадянської Європи тощо (початок) // NEWSSKY.COM.UA: [Інтернет-журнал]. – 2020 (2). – 24 квітня. – Режим доступу.

Chernetskiy Y. On the 160 States and 40 Primary Political-Economic Regions of the World under My Global Ranking. Part I: Countries and the “Enlarged or Secondary” Regions // NEWSSKY.COM.UA: [Інтернет-журнал]. – 2018. – 22 лютого. – Режим доступу.

Chernetskiy Y. On 55 States and 20 Primary Political-Economic Regions of Global Europe: Farewell Paper for the Series // NEWSSKY.COM.UA: [Інтернет-журнал]. – 2019. – 23 березня.

Democracy Index 2019: A year of democratic setbacks and popular protest. – London etc.: The Economist Intelligence Unit Limited, 2020.

Gross national income per capita 2018, Atlas method and PPP: World Development Indicators database / World Bank. – 2019. – 23 December.

Jahn E. International politics: Political issues under debate. – Vol. 1. – Heidelberg etc.: Springer-Verlag, 2015.

World Development Indicators 2015. – Washington, DC: World Bank Group, 2015.

World Development Indicators 2016. – Washington, DC: World Bank Group, 2016.

Написана майже чотири століття тому картина італійця Ораціо Джентілескі «Суспільне щастя тріумфує над небезпеками» (близько 1623–1625; переклад буквальний), наразі дивним дивом сяючи у французькому Луврі кольорами нашого прапора, немовби запевняє: «Все буде УКРАЇНА!»

 


Поделиться статьей:

                               

Подписаться на новости:
В тему: